ข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรทำ

อัปเดตเมื่อ 3 มี.ค. 2562


 • 1. ควบคุมทรงพุ่มให้สูงประมาณ 3 เมตรเพื่อความสะดวกในการจัดการ


 • 2. แต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อให้แสงส่องได้ทั่วถึงเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคและแมลง


 • 3. ต้องซอยผลที่ไม่สมบูรณ์ออก • 4. ซอยผลให้เหลือเพียงช่อละ 1-2ผลเท่านั้น


 • 5. ระยะห่อผลเมื่อมีความยาวผลประมาณ 10 cm


 • 6.ควรห่อในระยะผลโตเท่าไข่ไก่เพื่อป้องกันแมลงเจาะวางไข


 • 7. ก่อนห่อผล 1 วันต้องพ่นเคมีฆ่าเชื้อราและกำจัดแมลงศัตรูพืช


 • 8. สารเคมีที่ใช้พ่นต้องคนให้ละเอียดไม่ให้ตกตะกอน


 • 9. ควรเลือกใช้หัวพ่นยาที่พ่นฝอยละเอียดที่สุด


 • 10. หมั่นตรวจดูบ่อยๆแล้วพ่นยาตามอาการ


 • 11. ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อราให้ทั่วถึง


 • 12. ผลจากการไม่พ่นยาฆ่าเชื้อราก่อนการห่อผล


 • 13. ต้องระวังยางไหลจากการตัดก้านช่อ • 14. ผลจากยางไหลเปื้อนผล หรือสารเคมีที่ยังไม่แห้งแบ้วทำการห่อผล : จะทำให้กระดาษสีดำด้านในถุงห่อผล ติดผลมะม่วงได้

(ควรห่อผลหลังการพ่นสารเคมี 3ชั่วโมง เพื่อรอให้ผลแห้ง)


 • 15 .เพื่อการส่งออกใช้ถุงใหม่เสมอ


 • 16 .ก่อนการเก็บถุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ควรเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

( ❈ แนะนำให้ใช้รอบเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นการป้องกันเชื้อที่อาจติดมาจากรอบแรกของการใช้งานได้ )
 • 17. ต้องคัดถุงห่อที่ยังมีคุณภาพดี

( ❈ แนะนำให้ใช้รอบเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นการป้องกันเชื้อที่อาจติดมาจากรอบแรกของการใช้งานได้ )


 • 18.ถุงใบที่ชำรุดไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่

( ❈ แนะนำให้ใช้รอบเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นการป้องกันเชื้อที่อาจติดมาจากรอบแรกของการใช้งานได้ )


 • 19. ผลของการใช้ถุงห่อที่ชำรุด

( ❈ แนะนำให้ใช้รอบเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นการป้องกันเชื้อที่อาจติดมาจากรอบแรกของการใช้งานได้ )


 • 20. ต้องคัดเลือกถุงที่กระดาษทั้งชั้นนอกและชั้นในยังไม่ขาด

( ❈ แนะนำให้ใช้รอบเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นการป้องกันเชื้อที่อาจติดมาจากรอบแรกของการใช้งานได้ )


 • 21. ผลจากการใช้ถุงเก่าที่กระดาษสีดำภายในชำรุด

( ❈ แนะนำให้ใช้รอบเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นการป้องกันเชื้อที่อาจติดมาจากรอบแรกของการใช้งานได้ )


 • 22.ถุงห่อ " 1 ใบ " ใช้ห่อมะม่วง" 1 ผล " เท่านั้น


 • 23.การห่อผลต้องปิดปากถุงให้สนิท • 24. รูปแบบการห่อผลที่ถูกต้อง