องุ่น

1. แต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้แสงส่องได้ทั่งถึงเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคและแมลง

2. ก่อนการห่อผล 1วัน ต้องพ่นสารกำจัดแมลงและฆ่าเชื้อรา (หลังจากการห่อผลให้สังเกตุอาการควรนำไปปรึกษาผู้แทนยาและพ่นยาตามอาการ

3. หากปลูกองุ่นในโรงเรือน ก่อนการเก็บเกี่ยว 10 วัน ให้ถอดถุงออกเพื่อให้ผลองุ่นรับแสงเป็นการเร่งสีให้เข้มขึ้น

4. ระยะการห่อผล 60 วัน

ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น