เชิญชมสวนมะม่วงผลิตเพื่อการส่งออก

เชิญชมสวนมะม่วงผลิตเพื่อการส่งออก ของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรไม้ผล

บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยคุณวิจิตร ขวัญหลาย ประธานกลุ่ม

กลุ่มนี้ทีมงานบริหารเป็นสตรีล้วนๆ ซึ่งเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพด

มาเป็นการปลูกมะม่วงแทน สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นที่น่าพอใจทีเดียวเชียวครับ


ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น