ส่งมอบสินค้าที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อัปเดตเมื่อ 3 มิ.ย. 2561

วันนี้ส่งมอบถุงห่อผลมะม่วงและเครื่องคัดมะม่วงที่ กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก บ้านห้วยไร่และบ้านกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


สนับสนุนงบประมาณโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณท่านเกษตรจังหวัด คณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับในการจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อดูแลเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงในครั้งนี้
ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น