ลองกอง

การห่อผลลองกอง

●แต่งผลบริเวณขั้วออกให้มีพื้นที่สำหรับใช้ลวดมัดปากถุง

●แต่งผลตามช่อปลิดผลที่ไม่สมบูรณ์ออก

พ่นสารฆ่าแมลงและเชื้อราก่อนการห่อผล 1วัน เพื่อทำความสะอาดผล

●ระยะห่อผลเมื่อผลโตประมาณ 1cm.

●ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 60วันจากที่เริ่มห้อผล

●ใข้ถุงห่อผล-สีขาวขนาด 21×35cm.

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น