มะม่วง

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ค. 2562


ต้องซอยผลที่ไม่สมบูรณ์ออก

ก่อนการห่อผล 1วันต้องพ่นยาฆ่าแมลงและเชื้อรา ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อราให้ทั่งถึง

และต้องระวังเรื่องยางไหลเปื้อนผล

ถุงห่อ 1 ใบใช้ห่อมะม่วง 1ผล เท่านั้น

ระยะห่อผลเมื่อมีความยาวผล ประมาณ 10 cm


การห่อผลต้องใช้ลวดพันปิดปากถุงให้สนิท

ห่อผลก่อนการเก็บเกี่ยว 50-60วัน
>> link ข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรทำ

>> link ขั้นตอนวิธีการห่อผลไม้ที่ถูกต้อง

ดู 420 ครั้ง0 ความคิดเห็น