"ชุนฟง" ทัวร์เกษตรท่องเที่ยวไต้หวัน

ชมสวนลูกพลับที่เขาหลีซัน เป็นสวนที่เหนือระดับน้ำทะลเกืน 2,000ฟุต รสชาติอร่อยที่สุดกว่าที่ใดๆดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น