ชุนฟงเยี่ยมสวนคุณภาพ

ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของ คุณบุญศรี อรุณศีรโรจน์ อ.พร้าวจ.เชียงใหม่

พาท่านชมสวนสวยผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก"สวนสกลปภัท" แห่งเปียงหลวง เชียงใหม่(ในภาพลูกค้าบรรยายคุณภาพถุงห่อ ชุนฟง "มั่นใจค่ะใช้ชุนฟงมาตลอด)


ดู 74 ครั้ง0 ความคิดเห็น