งานแสดงอาหารไทยครั้งที่19

"ชุนฟง"ขอแสดงความยินดีกับคุณบุญส่วน แก้วไพทูรย์ ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออก อ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น...ขอให้ท่านและสมาชิกทางกลุ่มประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป...และขอขอบคุณที่ท่านและคณะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในงานเทศกาลอาหารไทย ครั้งที่19 ที่สวนสาธารณะโยโยกิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น