การประชุมเพื่อเพิ่มประสืทธิภาพผลผลิตมะม่วง

เสวนาการสร้างเครือข่ายการตลาดมะม่วงด้วยการจัดตั้งกลุ่มของจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดงานโดยท่านเกษตรจังหวัดลำพูนดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น