การเลือกใช้ถุงห่อผลไม้

ถุงห่อผลไม้มีหลายชนิด
ควรเลือกถุงห่อผลให้เหมาะสมกับชนิด, รูปทรง, ขนาดตามความเหมาะสม ของผลไม้นั้นๆ

มะม่วง & กระท้อน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า