สินค้า/กล่องบรรจุผลไม้/กล่องตัวอย่าง

foodpic8467581.jpg

Sample 1

กล่องบรรจุผล : ส้ม

Size : 31.8x24.8x12.9cm

ขนาดบรรจุ : 16 ผล

ลักษณะพิเศษ : มีรังผึ้งด้านใน 2 ชั้น

เจาะรูระบายอากาศ

foodpic8467655.jpg

Sample 2

กล่องบรรจุผล : มะม่วง

Size :  38×29×10cm

ขนาดบรรจุ : 8-9 ผล

ลักษณะพิเศษ : มีเจาะหน้าต่างด้านบนแปะPVC เจาะรูระบายอากาศ

foodpic8467657.jpg

Sample 3

กล่องบรรจุผล : เมล่อน

Size :  17x17x20cm

ขนาดบรรจุ : 1 ผล

ลักษณะพิเศษ : มีหูหิ้ว ด้านหน้าเจาะหน้าต่างแปะPvc มีรูระบายอากาศ

foodpic8467696.jpg

Sample 4

กล่องบรรจุผล : มะยงชิด

Size :   24x17.4x7.5cm

ขนาดบรรจุ : 1kg

ลักษณะพิเศษ : แบบกล่องพิชซ่า
เจาะหน้าต่างแปะPVC
เจาะรูระบายอากาศ

foodpic8467705.jpg

Sample 5

กล่องบรรจุผล : มะม่วง

Size :  47.5×36×10cm

ขนาดบรรจุ : 9-12 ผล

ลักษณะพิเศษ : แบบด้านในมีแผ่นกั้น กันผลไม้ไหล มีรูระบายอากาศ